Frihet, Havsörn 120x90 -2013

Frihet, Havsörn 120x90 -2013

Ejderpar 2004

Ejderpar 2004

Svartmes,talgoxe,blåmes -2009

Svartmes,talgoxe,blåmes -2009

Stenfalk -01

Stenfalk -01

Storlommar – 2006

Storlommar – 2006

Kvällsgäss – 2011

Kvällsgäss – 2011

Skäggdopping – 2009, 40x30

Skäggdopping – 2009

Alfåglar – 2008

Alfåglar – 2008

Duvhök med byte – 2001

Duvhök med byte – 2001

Domherre-09, 20x20

Domherre-09, 20x20

Sädesärla-11, 20x20

Sädesärla-11, 20x20

Kungsfågel-11, 20x20

Kungsfågel-11, 20x20

Kungsörn – 2006

Kungsörn – 2006

Kvällssträck änder – 2005

Kvällssträck änder – 2005